Herb Baronii Kępice i Bar. Tuszyńskiego

18 lutego, 2020